O autorze
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz AFIBV, pełnomocnik Rektora ds. Badań i Rozwoju AFIB Vistula. Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce, Autor pierwszego w Polsce doktoratu (2001) i pierwszej w Polsce rozprawy habilitacyjnej dotyczących zarządzania wiedzą w oświacie. Współautor wielu ekspertyz dla firm i instytucje sektora publicznego. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Stworzył pierwszy w Polsce raport o kapitale intelektualnym uczelni (2004). Prowadził wiele szkoleń i warsztatów m.in. dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, UM w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i innych.

Czy innowacyjność jest „sprawiedliwa”? – Komentarz do Expose pani Premier Beaty Szydło

W wygłoszonym w dn. 18.10.2015 Expose Pani Premier Beata Szydło (PiS) poświęciła sporo uwagi kwestiom szeroko rozumianej sprawiedliwości i „równości”. Krótka forma wypowiedzi (60 min ws. Całego Państwa) wymaga dokonywania skrótów myślowych i pozwala na wielorakie interpretacje… tym niemniej można sformułować pewne wnioski związane z polityką pro-innowacyjną na następne lata.

Promowanie zasady „sprawiedliwości” i „równości” jest w polityce innowacyjnej bardzo niebezpieczne dla spodziewanej jej skuteczności. Co najmniej z dwóch powodów:

1) Zakłada de-koncentrację środków prorozwojowych na wszystkie części kraju, także te „nierokujące” – ulegające de-populacji, o niskim kapitale społecznym, niekorzystnej strukturze demograficznej (ujemny przyrost naturalny, brak infrastruktury, niskie kompetencje władz samorządowych w zakresie innowacyjnych polityk lokalnych);
2) Zakłada pozytywną dyskryminację osób i firm z regionów zapóźnionych w ramach dawania „równych szans wszystkim”.

Posługiwanie się hasłami „godnościowymi” w zarządzaniu gospodarką jest niebezpieczne. Na bazie haseł godnościowych zbudowano największe porażki ekonomiczne XX wieku w Europie, Azji i Ameryce Pd.

Obawiam się więc, że polityka budowy akwaparków w każdej gminie na wschód od Wisły, inkubatorów przedsiębiorczości w miastach powiatowych, w których 90% miejsc pracy to urzędnicy państwowi i samorządowi a młodzież pracuje na budowach w Londynie będzie kontynuowana.

Jeszcze więcej lotnisk a la Radom, pustych budynków biurowych klasy A na inkubatory przedsiębiorczości, szkoleń, w których płaci się wynajętej publiczności za uczestnictwo itd. będzie kontynuowana… i ci, którzy nie potrafią jeść ryb będą dostawali ryby a ci, mieszkający nad brzegiem rybnych rzek będą musieli sprzedać swoje wędki, aby kupić ryby dla tych pierwszych.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...